Chiều 5/2, công tác phun thuốc khử trùng trường học trên địa bàn xã Bản Xèo đã được phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bát Xát, UBND xã Bản Xèo phối hợp với Trung tâm y tế huyện Bát ...