Kế hoạch xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016 - 20120

Tài liệu đính kèm: Tải về

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Thông tư số: 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia.

Căn cứ Thông tư số: 59/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Thông tư số: 02/2014/QĐ-BGDĐT ngày 08/02/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc Ban hành Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia;

Căn cứ Đề án số: 05-ĐA/HU ngày 05/01/2016 của Huyện ủy Bát Xát, Đề án nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020;

          Trường MN,TH&THCS Bản Xèo xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa theo các tiêu chí quy định tại Quy chế công nhận trường đạt chuẩn quốc gia (theo từng cấp học).

Đáp ứng yêu cầu đổi mới, góp phần hoàn thiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao về hưởng thụ giáo dục của xã hội.

2. Yêu cầu

Đánh giá đúng thực trạng, từ đó có giải pháp thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế nhà trường, địa phương, đảm bảo tiến độ đề ra;

Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường hoàn thành tốt chức trách được giao góp phần đạt được các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.

II. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia

1. Thuận lợi:

Đã có chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia qua các thông tư, chỉ thị, nghị quyết của Bộ GD&ĐT và của địa phương.

Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền huyện Bát Xát và xã Bản Xèo, sự chỉ đạo sát sao của phòng GD&ĐT Bát Xát.

Một số tiêu chuẩn, tiêu chí đã hoàn thành, những tiêu chí chưa đạt tiếp tục được củng cố, hoàn thiện.

2. Khã kh¨n:

Cơ sở vật chất trường lớp học, phòng chức năng, phòng hỗ trợ học tập, trang thiết bị còn thiếu (các phòng hỗ trợ học tập đều chưa có đồ dùng, thiết bị).

Kinh phí đầu tư còn hạn hẹp.

Xuất phát điểm của giáo dục xã nhà thấp, tỷ lệ học sinh là dân tộc thiểu số cao; chất lượng giáo dục còn hạn chế.

Giáo viên còn thiếu nhiều so với định mức.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 54
Năm 2020 : 1.507