Kế hoạch chỉ đạo, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục năm học 2018 - 2019

Công tác tuyên truyền triển khai, thực hiện các cuộc vận động được đẩy mạnh tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh: Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ‘‘ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp dạy học phù hợp, mỗi giáo viên có một đổi mới dạy học, mỗi quản lý có một đổi mới trong công tác quản lý của mình đã bước đầu được triển khai.Công tác tuyên truyền triển khai, thực hiện các cuộc vận động được đẩy mạnh tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh: Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ‘‘ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp dạy học phù hợp, mỗi giáo viên có một đổi mới dạy học, mỗi quản lý có một đổi mới trong công tác quản lý của mình đã bước đầu được triển khai.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Công tác tuyên truyền triển khai, thực hiện các cuộc vận động được đẩy mạnh tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh: Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ‘‘ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp dạy học phù hợp, mỗi giáo viên có một đổi mới dạy học, mỗi quản lý có một đổi mới trong công tác quản lý của mình đã bước đầu được triển khai.Công tác tuyên truyền triển khai, thực hiện các cuộc vận động được đẩy mạnh tới toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên, học sinh: Tổ chức có hiệu quả cuộc vận động ‘‘ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh’’; Cuộc vận động “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được triển khai với nhiều hình thức và phương pháp dạy học phù hợp, mỗi giáo viên có một đổi mới dạy học, mỗi quản lý có một đổi mới trong công tác quản lý của mình đã bước đầu được triển khai.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 54
Năm 2020 : 1.507